TATRA  AKADÉMIA

 Kurz opatrovania

Kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Počet hodín: Celkový počet vyučovacích hodín je 224 . Kurz je rozdelený na teoretickú časť a praktickú, ktorá pozostáva z absolvovania praxe v zariadení sociálnych služieb.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ľudí, ktorí chcú  pracovať v oblasti sociálnych služieb so zameraním na opatrovanie.


Profil absolventa
Cieľom je odborná a praktická príprava na kvalifikovanú odbornú prácu opatrovateľ- opatrovateľka podľa kvalifikačných požiadaviek §84 od.9 pís.b,  zákona 448/2008 o sociálnych službách . Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, v domácnostiach ako aj schopnosti potrebné k osobnej asistencii. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Obsah rekvalifikačného kurzu

Odbornej témy:

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Anatómia a fyziológia ľudského tela
Správna výživa
Základy hygieny a epidemiológia
Úvod do opatrovania
Komunikácia a etika v opatrovaní
Problematika staroby a starých ľudí v opatrovaní
Psychológia opatrovateľa v starostlivosti o starých ľudí
Starostlivosť o ťažko a dlhodobo chorého a umierajúceho
Zvládnutie problémov v správaní chorého
Opatrovateľské techniky
Prvá pomoc
Základy fyzioterapie
Opatrovanie v detskom veku
Právne minimum

Cena: 260 EUR

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com