Kvalitné vzdelávanie odskúšané praxou


Individuálny /rozvojový/ plán                                           23-24.9.2014

Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách            25.9.2014

TATRA AKADÉMIA

Názov školenia:

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej

služby „štandardy kvality“

Príloha zákona č.2. zákona 448/2008 o sociálnych službách


Rozsah: Jednodňové školenie


Podmienky kvality v sociálnych službách podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 je nočnou morou poskytovateľov sociálnych služieb. Zákon  v časti PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY /§6-10/ prikazuje plniť podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb všetkým poskytovateľom a vo svojej 13. časti v §104 hodnotí tieto podmienky kvality na základe prílohy č.2.  Podmienky kvality poskytovania socialnych služieb  sa týkajú všetkých sociálnych služieb a preto sú písané všeobecne.Jedno však majú spoločné, a to cieľ:

„fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti“

a táto sociálna služba je definovaná v zákone v § 2 vo  vymedzení sociálnej služby.

V praxi sa stretávame aj s inými štandardami kvality poskytovania sociálnej služby, my však venujeme v našom školení pozornosť zákonom daným Podmienkam kvality poskytovania sociálnej služby, ktoré musia byť rešpektované všetkými poskytovateľmi sociálnych služieb definovaných v zákone.

Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby /štandardy/sú v zákone rozdelené na 3 časti    1.Procedurálne

2. Personálne

3. Prevádzkové.

To prináša  poriadok  do tvorby  podmienok kvality a aj do celkového ich hodnotenia. Zákon určuje  toto hodnotenie vo forme bodovania pri každej podmienke kvality.

Naše školenie je úvodom k Podmienok kvality poskytovania sociálnej služby, venujeme sa každej podmienke kvality v jej plnom rozsahu z hľadiska porozumenia jej podstaty. Ukazujeme filozofiu a smer pri tvorbe podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Snažíme sa ukázať najlepší spôsob pri tvorbe a riešení zavádzania podmienok kvality do činnosti poskytovania sociálnych služieb  a v neposlednej miere ukázať možný spôsob vedenia dokumentácie v niektorej časti podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb.

Pre koho je určené:

Školenie je určené pre vedúcich pracovníkov, zriaďovateľov, sociálnych pracovníkov, riaditeľov či manažérskych pracovníkov, ktorí pracú v oblasti poskytovania sociálnych služieb.


 

 

Spolupráca

Easy to startBuďte spoluautormi obsahu školení. Stačí napísať témy alebo otázky.  Určite ich zaradíme do našich školení alebo pripravíme školenia na vami zadanú tému.

Bezplatná prezentácia vašej soc.služby

Docs / SupportNa našej stránke máte možnosť bezplatne prezentovať vaše zariadenie alebo len umiestniť odkaz na vás.

Napíšte nám ....

Napíšte nám čo sa vám na našich kurzoch páčilo alebo nepáčilo. Za každú pripomienku vám vopred ďakujeme.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates