TATRA  AKADÉMIA

 

Dobrý deň, pripravili sme pre vás nový vzdelávací program, ktorý vznikol z už existujúceho programu Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách, ktorý bol venovaný teórií ohľadom prostriedkov obmedzenia klienta v zmysle §10.

Po akreditácií a množstve odučených kurzov ohľadom telesných a netelesných obmedzení  máme skúsenosť ale hlavne požiadavku priamo od vás sa podrobnejšie venovať teórii ale hlavne konkrétnym prípadom pouúžívania prostriedkov obmedzenia a konečne už navždy napríklad vyriešiť otázku používania bočníc...

V celom programe dopodrobna rozoberáme §10. Čo v konečnom dôsledku ocenia pracovníci, ktorí neprichádzajú často do osobného kontaktu s klientom v situáciach ohrozenia zdravia či života ale sa venujú napríklad príprave metodík či manažovaniu kvality a nepotrebujú vedieť únikové techniky a špeciálne úchopy ale potrebujú vedieť ako vo svojom zariadení realizovať §10.

§ 10
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby
pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti
prijímateľa sociálnej služby

/Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách/

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľová skupina:  MANŽÉRI KVALITY, METODICI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA...

 

 

Dátum:14.11.2017

Rozsah kurzu: jednodňové školenie

Miesto: Prievidza

 

Cieľová skupina:  MANŽÉRI KVALITY

Obsah:

Vzdelávacia aktivita nie je o praktickom precvičovaní špeciálnych úchopov!

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa    sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená  na bezpečný pobyt, použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie    prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania  predchádzanie  takéhoto správania/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného  obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

- Základné prvky metodiky - pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie, vzniku krízových situácií, postupy a pravidlá používania   prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia

Rozsah: jednodňové školenie

CENA: 80 EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  kurz a malé občerstvenie - cofeebreak počas školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:1411207

Miesto konania:ul.Snežienková 74, Prievidza
.
Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com