TATRA  AKADÉMIA

Ľudské práva v sociálnych službách

 Dobrá prax

Akreditovaný kurz MPSVR SR

Akcia 2+1 zadarmo

 

Dátum: 25.4.2023                         

Miesto: Košice

 

Dobrý deň, pripravili sme pre vás nové školenie, ktoré je zamerané na dobrú prax v oblasti ľudských práv.

Rozoberáme v ňom ľudské práva nie len po "právnej stránke" ale hlavne po praktickej, zo strany poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby.

 Venujeme sa jednotlivým právam a ich napĺňaniu.
Napríklad:

právo rozhodovať o svojom vzhľade - to sa týka štýlu oblečenia, dĺžky vlasov, úpravy účesu, dĺžky fúzov pod.
možnosť voľby: do tejto oblasti patrí rozhodovanie o svojom čase (kedy budem vstávať, jesť, kedy pôjdem spať) a o aktivitách, ktorým sa chcem či nechcem venovať, o svojom oblečení, ale aj rozhodovanie všeobecne o sebe samom, teda o tom, ako sa budem stravovať (zdravo či nezdravo, diétne alebo nie), či ak budem fajčiť, konzumovať alkohol a pod.,s kým budem bývať, čo budem robiť v budúcnosti a pod.
A hľadáme odpovede na napríklad na tieto otázky
Majú vaši prijímatelia možnosť vybrať si spôsob oslovovania?
Majú možnosť výberu jedla?
Môžu vaši prijímatelia odmietnuť stravu?
Majú prijímatelia možnosť sa sprchovať viac krát za deň /týždeň/?
Majú vaši prijímatelia možnosť zamykať si svoje osobné veci?
Majú vaši prijímatelia kľúč od izby pri sebe?
Ako majú vaši prijímatelia zabezpečené sexuálne potreby?
Hľadáme spoločne "dobrú prax" a možnosti riešenie práve vo vašej sociálnej službe a vo vašom zariadení a pre vašich prijímateľov.
Rozoberáme zásadné pojmy  - primeraný dohľad - primeraná opatrnosť - primerané riziko

Verím, že vás táto téma zaujala a že školenie bude pre vás prínosom.


Obsah:

  • v      Sociálne služby a ľudské práva - ľudskoprávny prístup 
  • v Základné dokumenty - Listina základ.ľudských práv, Dohovor o právach ľudí s postihnutím, zákon  448/2008 Z.z...,
  • v Spôsobilosť na právne úkony/zbavenie spôsobilosti na právne úkony, opatrovník.../
  • v Zodpovednosť - primeraná opatrnosť-primeraný dohľad -vlastné rozhodnutie -právo na primerané   riziko 
  •  Práva ľudí s mentálnym postihnutím - ako ich zabezpečiť v sociálnej službe
  •  Povinnosti prijímateľov sociálnej služby  
  •  Stret záujmov
  • v  Ako naplniť ľudské práva v praxi
  •   Dobrá prax

 

Rozsah: jednodňové školenie

Cena:80EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:iban: SK0683300000002600772521 Vs.25042023

Miesto konania:Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Bližšie informácie:
Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com