TATRA  AKADÉMIA

Dobrý deň, pripravili sme pre vás nový vzdelávací program, ktorý vznikol z už existujúceho programu Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách, ktorý bol venovaný teórií ohľadom prostriedkov obmedzenia klienta v zmysle §10.

Po akreditácií a množstve odučených kurzov ohľadom telesných a netelesných obmedzení  máme skúsenosť ale hlavne požiadavku priamo od vás aby sme pripravili školenie, kde sa podrobnejšie budeme venovať teórii a konečne už navždy napríklad vyriešiť otázku používania bočníc...

V celom programe dopodrobna rozoberáme §10, čo v konečnom dôsledku ocenia pracovníci, ktorí neprichádzajú často do osobného kontaktu s klientom v situáciach ohrozenia zdravia či života ale sa venujú napríklad príprave metodík či manažovaniu kvality a nepotrebujú vedieť únikové techniky a špeciálne úchopy ale potrebujú vedieť ako vo svojom zariadení realizovať §10.

 

§ 10
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby
pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti
prijímateľa sociálnej služby

/Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách/

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Cieľová skupina:  MANAŽÉRI KVALITY, METODICI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA...

Vzdelávacia aktivita nie je o praktickom precvičovaní špeciálnych úchopov!

 

Obsah:

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená  na bezpečný pobyt, použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie    prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania  predchádzanie  takéhoto správania/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného  obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

- Základné prvky metodiky - pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie, vzniku krízových situácií, postupy a pravidlá používania   prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia

Rozsah: jednodňové školenie

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com