TATRA  AKADÉMIA

Najnovšie čo máme, je nový akreditovaný kurz Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy. Nie, nepomýlil som sa, je to nový kurz, lebo má novú formu- modulové vzdelávanie alebo ak chcete úrovňová forma. O čo sa jedná? Ako viete, TATRA AKADÉMIA ako jediná sa na Slovensku venuje tejto téme tak ako má byť, to znamená, že náš kurz je plne v zmysle zákonov ale hlavne je ďalším kamienkom do mozajky zmeny sociálnych služieb zameraných na dodržiavanie ľudských práv a slobôd a individuálneho prístup ku každému človeku, ktorý potrebuje pomoc iných a je odkázaný na takúto pomoc. Šetrný, bezbolestný,utišujúci a individuálny prístup je základom techník, ktoré učíme v tomto kurze. Mnohí z vás sa mohli už aj osobne presvedčiť, že to tak je a že tento princíp je pre nás nielen v tomto kurze na prvom mieste.

Príkladom šetrného prístupu k človeku pri použití špeciálnych úchopov môžu byť zakázané miesta zásahu.

  • Hlava – povolená len horná tretina nad ušami a obočím
  • Krk, prsia, brucho,chrbát - chrbtica, lopatky, oblasť ľadvín
  • Vnútorné strany rúk a nôh
  • Oblasti pod veľkými kĺbmi – podpazušná jamka, podkolenná jamka
  • Achilovky

Ja osobne sa venujem tejto problematike už niekoľko rokov. Študoval som systémy a metódy niekoľkých krajín a aj osobne som ich navštívil. Výsledkom čoho bolo vytvorenie kurzu a následne udelená akreditácia MPSVARSR na kurz Telesne, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy a niekoľko úspešne odučených kurzov na Slovensku.

Pokladám túto tému, ale hlavne prax telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov za tak dôležitú , že ju prirovnávam s poskytovaním prvej pomoci. V oboch prípadoch ide o poskytnutie prvej pomoci pri ohrození zdravia a života človeka .A tak, ako bežný občan vie poskytnúť prvú pomoc, tak by mal vedieť každý pracovník pracujúci v sociálnych službách adekvátne a profesionálne reagovať v týchto situáciách.

Tu však nastáva jeden veľký problém. Majú vedieť všetci pracovníci všetko -napríklad všetky úchopy? To by bolo podľa mňa nemožné a určite by to nefungovalo. Táto možnosť má niekoľko proti. V prvom rade je to, že žiadne zariadenie nedokáže preškoliť všetkých zamestnancov tak, aby boli následne schopní si tieto zručnosti dlhodobo udržať ale hlavne vo väčšine prípadov ich ani v takom rozsahu nepotrebujú všetci zamestnanci vedieť, napríklad zásah o 5 ľuďoch. Je minimálna pravdepodobnosť, že sa u nich taká situácia vyskytne. V takýchto zariadeniach by stačili základy únikových techník a možno zásah vo dvojici.

Táto skúsenosť a reálna požiadavka od poskytovateľov ma viedla k vytvoreniu levelového - úrovňového systému vyučovania špeciálnych úchopov. Ale nie len vyučovania ale aj zavádzania a poskytovania špeciálnych úchopov v zariadeniach. Tento systém nie je nový , majú ho napríklad v Anglicku, kde funguje veľmi dobre.

Oproti anglickému systému je však tento prispôsobený naším podmienkam, nakoľko sociálne služby v tejto časti Európy sú už niekde inde a my len začíname. Obsahovo som kurz pripravoval spolu z odborníkmi z Českej republiky a ľuďmi z Anglicka. Kurz je postavený tak, aby poskytovateľom sociálnych služieb poskytol možnosti výberu čo absolvovať v závislosti od ich reálnych skúsenosti, klientely a stavu v zariadení. Kurzy sú rozdelené do dvoch levelov a 3 úrovní. /Samotný obsah si môžete pozrieť na našej webovej stránke :

http://www.tatraakademia.sk/index.php/telesne-netelesne-obmedzenia-a-specialne-uchopy-moduly/

Spomeniem prvý modul a prvú úroveň.

Základné pravidlá a techniky telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

Táto úroveň má dve časti. Prvá je teoretická, kde sa venujeme pojmom týkajúcich sa telesných, netelesných a obmedzení a špeciálnym úchopom.

Druhá časť je praktická. V tejto časti nacvičujeme únikové techniky, ktoré riešia najčastejšie sa vyskytujúce situácie v ktorých ide o zdravie či život zamestnanca alebo klienta. Sú to techniky, kde si dokáže pomôcť zamestnanec sám.

Praktický nácvik – únikové techniky

Ťahanie za vlasy

Ťahanie za odev

Škrtenie

Ťahanie za ruky

Útok päsťou

Kopnutie

Útok predmetom

Uhryznutie

Odvrátenie vzájomného napadnutia

Praktická ukážka práce s klientom, ktorý sedí, videoukážky priebehu zásahu v iných pozíciach

Ako sami vidíte, sú to techniky pomáhajúce zamestnancom a ale aj klientom. Je to najzákladnejšia zručnosť pri záchrane života a zdravia. Chcem na tomto mieste zdôrazniť, že sa nejedná o štandardné sebaobranné techniky používané napríklad políciou či v bojových športoch. Sú to šetrné techniky, špeciálne používané v sociálnych službách.

Toľko stručne k prvej úrovni. O ostatných častiach sa dočítate na našej stránke alebo ak máte otázky, napíšte nám.

Ešte pár slov k podstatným bodom kurzu.

Každé absolvovanie kurzu/okrem prvej úrovne/ je zakončené skúškou a len absolvent, ktorý úspešne urobí skúšku, dostane osvedčenie, ktoré ho oprávňuje zasahovať v špeciálnych situáciách v rozsahu úkonov, ktoré sa naučil. Je to z dôvodu, že TATRA AKADÉMIA sa zaručuje, že ak zamestnanec použije špeciálny úchop tak ako sa naučil na kurze, neporušil zákon.

Pre kvalitne absolvovaný kurz je nutnosť obmedzenia počtu účastníkov. Maximálny počet účastníkov je 15. Výnimka je v prvej úrovni, kde je max. počet 20 účastníkov. Je to z dôvodu , že kurz je praktickým cvičením. Celý kurz je časovo náročný. Je to fyzická záťaž pre účastníkov, náročné na koncentráciu pri správnom vykonávaní úkonov. Na kurzoch sa venujeme každému účastníkovi zvlášť. Vyskúšajú si pozície nie len zasahujúcich ale aj ľudí, ktorým úchop robia. Je to z dôvodu aby si jednak vyskúšali pocity ľudí ale hlavne cítili, že špeciálne úchopy sú šetrné a bezbolestné a aby neurobili chybu, keď budú musieť zasiahnuť.

Každý kurz lektorujú 2-3 lektori.

Ešte jedna poznámka. Poskytovatelia majú tendenciu poslať na kurz jedného zamestnanca a ten to má potom naučiť všetkých spolupracovníkov. Nedá sa to a neodporúčame to. Ak dôjde k situácii, že absolvent naučí kolegu a ten to urobí zle, tak TATRA AKADÉMIA nezodpovedá za to ako bol zásah urobený a nebude stáť v prípade súdneho sporu za pracovníkom a ani za poskytovateľom. To, že sa to nedá učiť po absolvovaní kurzu, by vám mohli povedať absolventi našich kurzov. Nikto by si to nezobral na zodpovednosť. Z toho dôvodu sme v tomto kurze zaviedli modul pre lektorov, ktorí budú môcť vo svojich zariadeniach učiť.

Kurz Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy budeme robiť ako otvorený kurz ale môžeme prísť aj k vám do zariadenia. Dokonca je tu aj tá možnosť, že sa dohodnú niektoré zariadenia v regióne, ktoré nemajú toľko zamestnancov aby naplnili sami počet a my by sme prišli za nimi.

Chcel by som vás na tomto mieste poprosiť .Ak budete mať záujem, aby sme urobili kurz u vás v zariadení, kontaktujte nás s dostatočným predstihom a ak možno, napíšte nám vaše predstavy a požiadavky . Ak máte akékoľvek otázky ohľadom témy, kľudne napíšte, rád pomôžem.

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com