TATRA AKADÉMIA

 Školenie zamerané na transformáciu zariadení sociálnych služieb

 

Od opatery k podpore, z inštitúcie do komunity

 

Dĺžka školenia: 3 dni

 

1.deň

Zamestnanec - asistent- podporovateľ

- práva a povinnosti

- vedomosti- zručnosti - komunikácia - kompetencie

- motivácia a práca v tíme

- bezpečnosť práce v komunite

- štandardy kvality

- dobrá prax

2. deň

Individuálne plánovanie - základný nástroj práce s ľuďmi v komunite

- špecifiká individuálneho plánovania v procese transformácie

- mapovanie klienta zamerané na zručnosti a samostatnosť

- nástroje podpory

3.deň

Vzťahy, intimita a sexualita prijímateľov

- vzťahy - príprava na život v komunite

- práca so špecifickou skupinou prijímateľov v oblasti sexuality

- zvládanie situácií

- zraniteľnosť a bezpečnosť života prijímateľov v oblasti vzťahov a intimity v komunite

- protokol sexuality

Cena školenia: 3 000 EUR

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so školením. Nie sme platcami DPH.

 

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com