TATRA  AKADÉMIA

 

 Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách

 

Cieľ, obsah a cieľová skupina

Cieľom je poskytnúť základné informácie ohľadom práce s klientom, ktorý má problémové správanie. Ako zistiť príčiny problémového správania, jeho elimináciu a prevenciu. Zisťovať riziká v správaní klienta a navrhovať ich znižovanie.

Získať prehľad o telesných a netelesných obmedzeniach v zmysle platnej legislatívy a dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

Vzdelávacia aktivita nie je o praktickom precvičovaní špeciálnych úchopov!

Obsah:

Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri  ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

 Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

Telesné obmedzenia / špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa  sociálnej služby do miestnosti,  ktorá je určená na bezpečný pobyt, použitie liekov/

Register telesných a netelesných obmedzení

Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu  života  alebo    priamemu ohrozeniu zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických  osôb/možné príčiny  správania- metódy mapovania správania - predchádzanie  takéhoto správania/

Prevencia krízových situácií 

Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

 Bezpečný kontakt s klientom

Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného  obmedzenia

Záznam krízovej situácie

Základné prvky metodiky - pravidlá riešenia krízových situácií a systém  preventívnych  opatrení na predchádzanie,  vzniku krízových situácií, postupy a pravidlá používania   prostriedkov netelesného a  telesného obmedzenia

 

Celkový rozsah: jeden deň

Cena:80 EUR

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com