TATRA  AKADÉMIA

Sexualita ľudí s hendikepom


Kurz je zameraný na zoznámenie účastníkov a účastníčok s témou vzťahov a sexuality ľudí s mentálnym hendikepom, ich špecifických potrieb a možností riešenia. Predstavíme Vám pomôcky, ktoré slúžia pre komunikáciu s ľuďmi s postihnutím, budeme sa baviť o hraniciach v oblasti sexuality, pojmoch a pravidlách pre prácu so sexualitou.


Obsah kurzu:
Úvod do sexuality osôb s hendikepom - Sexualita - sexuálne práva ľudí s postihnutím,

deklarácie sexuálnych práv, čo všetko možno zahrnúť pod pojem sexualita.

Rešpektujúca sexualita - fyzické a psychické dôsledky potlačovanej sexuality na život človeka s postihnutím, dopady jednotlivých postihnutí na sexualitu.

Psychosexuálny vývoj ľudí s mentálnym postihnutím. Čo ovplyvňuje psychosexuálnyvývoj   osôb s mentálnym postihnutím?

Prejavy nenaplnenej sexuality a čo s tým?

Rodičia a ich vzťah k sexualite svojich detí - 5 fáz, ktorými si prechádzajú rodičia, keď sa im narodí dieťa s postihnutím.

Úloha pomáhajúcich profesií v oblasti práce so sexualitou.

Protokol sexuality a os sexuality. Kde sa na osi nachádzam ja? Ako to mám so svojou  sexualitou? Sociálna práca so sexualitou osôb s postihnutím.

Nácvik rozhovorov - ako komunikovať s ľuďmi s postihnutím o sexualite, ako     komunikovať s ich blízkymi.

 
 

Rozsah: jednodňové školenie

Cena:80EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com