TATRA  AKADÉMIA

 

Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

 

Rozsah: 8  hodín

Dátum: 8.11.2019

Miesto: Prievidza


Cieľová skupina: Zamestnanci sociálnych služieb, ktorí absolvovali prvú časť vzdelávacieho programu Úvod do sexuality v sociálnych službách a ktorí chcú získať informácie a prakticky sa naučiť pracovať so špecifickou skupinou prijímateľov sociálnej služby - ľuďmi s mentálnym hendikepom.
Získané vedomosti a zručnosti: Základná znalosť z oblasti sexuality a intimity prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym hendikepom
Vydanie osvedčenia o absolvovaní tejto časti vzdelávacieho programu.

 

Obsah:

1. Úvod do sexuality osôb s hendikepom

2. Sexualita - sexuálne práva ľudí s postihnutím, deklarácie sexuálnych práv

3. Psychosexuálny vývoj ľudí s mentálnym postihnutím. Čo ovplyvňuje psychosexuálny vývoj osôb s 

    mentálnym postihnutím?

4. Čo sú schopní ľudia s mentálnym hendikepom sa v oblasti intimity naučiť

5. Prejavy nenaplnenej sexuality ľudí s mentálnym hendikepom a čo s tým?

6. Ako reagovať na situácie v oblasti sexuality ľudí s mentálnym hendikepom

7. Metódy a techniky práce v oblasti sexuality a ich praktický nácvik

8. Nácvik rozhovorov - ako komunikovať s ľuďmi s postihnutím o sexualite, ako komunikovať s ich

   blízkymi

Cena:80EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:iban: SK0683300000002600772521 Vs.8112019

Miesto konania:ul Snežienková 74, Prievidza Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com