TATRA  AKADÉMIA

 

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Modulové vzdelávanie

Akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 Modul 1.

Úroveň zvládnutia používania telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

 Úroveň 1.

Základné pravidlá a techniky telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov 

/sebaobranné, únikové techniky/

Akcia 2+1 zadarmo

Dátum:  19.10.2022

Miesto:  Košice

Začiatok kurzu: 9.00 hod

 Cieľová skupina:

Odporúčané pre všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

 Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť z oblasti používania telesných a netelesný obmedzení. Praktická znalosť činnosti v únikových technikách, odvrátenia napadnutia a v základoch práce s klientom v krízových situáciách.

Ukončenie: bez skúšky

Vydanie osvedčenia

/výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

Obsah:

Teoretická časť

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt,  použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických   osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania - predchádzanie takémuto správaniu/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného   obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

- Špeciálne úchopy - zásady a pravidlá ich použitia

Praktická časť /nácvik/ - únikové techniky:

              Praktický nácvik – sebaobranné – únikové techniky

             Ťahanie za vlasy

             Ťahanie za odev

             Škrtenie

             Ťahanie za ruky

             Útok päsťou

             Kopnutie

             Útok predmetom

             Uhryznutie

             Odvrátenie vzájomného napadnutia

Praktická ukážka práce s klientom, ktorý sedí, videoukážky priebehu zásahu v iných pozíciach

Cena:80EUR/osoba

 V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:iban: SK0683300000002600772521 Vs.19102022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
 Bližšie informácie:
Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu.

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com