TATRA  AKADÉMIA

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Modulové vzdelávanie

Akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Modul 1.

Úroveň zvládnutia používania telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

Úroveň 2.

 Špeciálne úchopy I.

Praktický nácvik – špeciálne úchopy – zásah vo dvojici až v trojici pracovníkov

 Rozsah:  2 dni

Dátum: 10-11.10.2019 Košice

Miesto: Košice

Max. počet účastníkov: 15 /absolventi 1.Úrovne/

Cieľová skupina:

Odporúčané pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, kde dochádza k častejším situáciám nutnosti použitia špeciálnych úchopov.Odporúčame účasť minimálne dvoch ľudí z jedného zariadenia.

Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcej časti

Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť a zručnosť používania špeciálnych úchopov vo dvojici v trojici a práca s klientom v rôznych polohách

Zakončenie: skúškou

Vydanie osvedčenia: /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

 Obsah:

Praktický nácvik – špeciálne úchopy – zásah vo dvojici až v trojici pracovníkov

-          Práca s klientom ktorý sedí

-          Práca s klientom ktorý stojí alebo ide

-          Prechod (pád) s klientom na brucho

-          Prevrátnie klienta z brucha na chrbát a okamžitý bezpečný odchod

Cena:149 EUR/osoba

 V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIEČíslo účtu:iban: SK0683300000002600772521 Vs.1011102019

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
 Bližšie informácie:
Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban:
SK0683300000002600772521

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu.

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com