TATRA  AKADÉMIA

 

 

Tímová práca v sociálnych službách

Akreditácia Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

/Na tento kurz platí akcia 2 + 1 zadarmo/

Dátum konania: 8.3.2023

Miesto:Prievidza

 

Obsahová náplň:

Seminár je zameraný na tímovú prácu v sociálnych službách.  Účastníci sa oboznámia so základnými prvkami tímovej práce. Budú vedieť definovať rozdiely medzi skupinovou a tímovou prácou. Na tvorbe individuálnych plánov a na úlohe a postavení kľúčového pracovníka si objasnia tímovú prácu v sociálnych službách a jej rozdiely v iných sférach činnosti.

Prakticky si vyskúšajú tímovú prácu priamo na seminári medzi sebou.

Témy:

- Tímová spolupráca

Tím a skupina

- Špecifika tímovej prace v sociálnych službách

- Individuálne plánovanie  a tímová práca

- Reflexia praktikovania tímovej práce v sociálnych službách

- Zostavenie tímu-praktická činnosť

 

Cena:80EUR/osoba

 V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny.

Miesto konania: Snežienková 74,Prievidza. Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521  V.S.8032023

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu.

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com