TATRA  AKADÉMIA

 Individuálny   plán

Akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR

 

Pre koho je kurz určený

Odborní zamestnanci , podľa §9, ktorí participujú na tvorbe a vypracovaní individuálneho rozvojového plánu.

/opatrovateľ, ošetrovateľ, pracovný terapeut, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pedagogický pracovník  pracujúci v sociálnych službách, zdravotnícky personál, sociálny pracovník, vychovávateľ, asistent liečebnej výživy, fyzioterapeut a iní, ktorí prichádzajú do styku s klientom, ktorému je poskytovaná sociálna služba/

Rozsah: dva dni

Úvod

IP v systéme poskytovania sociálnych služieb

Ľudské potreby klienta a  techniky ich určovania -  základ pre individuálne  plánovanie

Ciele individuálneho plánovania

Tvorba IP

Kľúčový pracovník

IP podľa druhu poskytovania sociálnej služby

Metodika pre prácu s individuálnym plánom 

Praktická činnosť – tvorba IP

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

 

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com