TATRA  AKADÉMIA

 

Seniori a občania so zdravotným postihnutím ako objekt poskytovanej pobytovej sociálnej služby

 


 Obsah:

Poskytovanie  odborných, obslužných a iných činnosti

Vzájomné práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby

Individuálne plánovanie

Obmedzenie prijímateľov sociálnej služby

Zmluvy a dohody (o poskytovaní sociálnej služby, o platení úhrady, o úschove cenných vecí)

Interné smernice

Príklady z praxe ( pozitívne a negatívne skúsenosti)

 

Prednášajúci:

PhDr. Mária Košútová

riaditeľka odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb

sekcia kontroly Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Rozsah: jednodňové školenie

 

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu


Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com