TATRA  AKADÉMIA

Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek - čo robíme dobre a čo nie - poznatky z výkonu dohľadu

 

Obsah:

Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb
§ 6 – práva prijímateľa sociálnej služby v zariadení
§ 7 – povinnosti poskytovateľa
Interné smernice poskytovateľa
§9 – povinnosti poskytovateľa
ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ
§ 10 – obmedzenia prijímateľov
Povinnosti poskytovateľa pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa (obmedzenia)- §10
Podmienky poskytovania sociálnej služby
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností
Sledovanie príjmu a majetku na účely úhrady
Určenie úhrady za sociálnu službu /zvyšovanie úhrady
Platenie úhrady prijímateľom
Platenie úhrady inou osobou
Správne delikty (§ 101):

Príklady z praxe ( pozitívne a negatívne skúsenosti)

 

Prednášajúci:

PhDr. Mária Košútová

 

Rozsah: jednodňové školenie


 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com