TATRA  AKADÉMIA

 

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd


 

Cieľom kurzu je aktívna práca na  prvej časti podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zameranej na   dodržiavanie základných práv a ľudských  slobôd, status prijímateľa sociálnej služby, vzťahy, rodiny  a komunity.

Absolventi získajú prehľad o zákonoch, ktoré sa týkajú  základných práv a ľudských slobôd, ich implementácie pri poskytovaní sociálnych služieb.  Dozvedia sa čo znamená sociálny status prijímateľa sociálnej služby, ako ho zabezpečiť a formy jeho realizácie v systéme poskytovania sociálnej služby.

Cieľom je aj naplnenie zmyslu zákona 488/2008 Z.z. a to "§6 odsek 2 pís.a) na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti."

V posledne časti sa  venujeme úlohe rodiny, komunity a vzťahom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou práce s prijímateľom sociálnej služby.

Absolventi získajú informácie ako túto časť podmienok kvality písomne spracovať a  ako  ďalej s ňou pracovať.

Obsah kurzu

1. Základné ľudské práva a slobody

2. Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

3. Vzťahy, rodina a komunita

4. Príklady dobrej praxe

 

Rozsah kurzu: jednodňový

Cena: 80EUR

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com