TATRA AKADÉMIA

 

Práca s intimitou a sexualitou v zariadeniach sociálnych služieb

AKO ZAČAŤ.

Ochrana ľudskej dôstojnosť pred zaobchádzaním, ktoré ponižuje dôstojnosť človeka ako ľudskej bytosti.

Cieľom je pomôcť konkrétnej sociálnej službe  

    - pracovať s témou intimity a sexuality svojich prijímateľov, identifikovať prejavy, potreby a prejavy nenaplnenej sexuality  prijímateľov.

   -  vzdelávať zamestnancov v tejto oblasti a ukázať možné riešenia pre poskytovateľa a aj zriaďovateľa na zvládnutie tejto  problematiky.

Školenie je pripravované podľa potrieb poskytovateľa s ktorým pred samotným školením konzultujeme momentálny stav práce s témou v zariadení, jeho očakávania  a ciele.

Jedno školenie však  túto problematiku v zariadení nevyrieši.

Školenie je úvodom  na zvládanie práce s intimitou klientov ale hlavne je ukázanie cesty  zamestnancom, vedeniu a zriaďovateľovi, že sa to dá a že je najvyšší čas tento "problém" riešiť.

Ak máte záujem o toto školenie, prosím, kontaktujte nás s dostatočným predstihom, aby sme mohli školenie pripraviť a dohodnúť možný termín.

Obsah školenia:

1. Úvod

2. Čo je sexualita - čo je "sex" - čo je intimita

3.Sexualita v zariadeniach sociálnych služieb

                                                               - skúsenosti

                                                               - tabu, mýty,predsudky

                                                               - ako by to malo byť DOBRÁ PRAX

4. Sexualita ľudí so zdravotným znevýhodnením

5. sexualita seniorov

6. Práca so sexualitou  vo vašom zariadení:

               Prijímatelia

               - ako identifikovať  a čo je prejav sexuality prijímateľa sociálnej služby

               - prejavy vašich prijímateľov v oblasti intimity a sexuality

                - prejavy vašich prijímateľov pri nenaplnenej sexualite

                - potreby prijímateľov v oblasti intimity

              Zamestnanci - postoje, správanie,predsudky....

             Zariadenie - metodiky, priestorové a prevádzkové možnosti -SÚKROMIE

7.Cvičenia

8. Protokol sexuality

9. Postupy ako zaviesť prácu so sexualitou v zariadení

                - zriaďovateľ

                - zariadenie

                - vedenie

                - zamestnanci

                - prijímatelia

                - rodinní príslušníci

                - okolie

10. Záver


 Jednodňové školenie

Cena za školenie: 1200 eur

Maximálny počet účastníkov 25

 

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com