TATRA  AKADÉMIA

 Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby - Personálne podmienky

 

 

Cieľom kurzu je aktívna práca na  tretej časti  podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zameranej na   - Personálne podmienky.

V tejto časti sa venujeme pracovným náplniam, počtom kvalifikovaných zamestnancov a  ich kvalifikačným predpokladov a štruktúre zamestnancov. Novinkou  je individuálny plán zaškolenia a adaptačného procesu a individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktoré vychádzajú so vzdelávacieho plánu organizácie. Ukážeme  základné prvky plánov/ prípravu, osnovu, metódy prace s plánom,..../.

Absolventi získajú prehľad v  personálnych oblasti.

- štruktúra zamestnancov a počet pracovných miest

- kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie

- adaptácia nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb

- individuálny plán zaškolenia a adaptačného procesu

- plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby

- individuálny plán ďalšieho vzdelávania, zvyšovania odbornej spôsobilosti a supervízie (ďalej len „individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca“)

- plán supervízie

Absolventi získajú základné informácie, ako túto časť podmienok kvality písomne spracovať a  ako  ďalej s ňou pracovať.

Obsah:

1.Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám

2. Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

3. Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia

4. Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

5. Príklady dobrej praxe

Rozsah kurzu: jednodňový

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com