TATRA AKADÉMIA

 

Práca so sexualitou v zariadeniach sociálnych služieb

Školenie robíme len ako uzavreté školenie pre konkrétne zariadenie.

Cieľom je pomôcť konkrétnemu poskytovateľovi

    - pracovať s témou intimity a sexuality svojich prijímateľov, identifikovať prejavy, potreby a prejavy nenaplnenej sexuality  prijímateľov.

   -  vzdelávať zamestnancov v tejto oblasti a ukázať možné riešenia pre poskytovateľa a aj zriaďovateľa na zvládnutie tejto  problematiky.

Školenie je pripravované podľa potrieb poskytovateľa s ktorým pred samotným školením konzultujeme momentálny stav práce s témou v zariadení, jeho očakávania  a ciele.

Školenie sa pripravuje na konkrétnu cieľovú skupinu prijímateľov, ktorým dané zariadenie poskytuje sociálnu službu.

Jedno školenie však  túto problematiku v zariadení nevyrieši.

Školenie je úvodom  na zvládanie práce s intimitou klientov ale hlavne je ukázanie cesty  zamestnancom, vedeniu a zriaďovateľovi, že sa to dá a že je najvyšší čas tento "problém" riešiť.

Ak máte záujem o toto školenie, prosím, kontaktujte nás s dostatočným predstihom, aby sme mohli školenie pripraviť a dohodnúť možný termín.

 

Obsah školenia:

1. Úvod

2. Čo je sexualita

3.Sexualita v zariadeniach sociálnych služieb

                                                               - skúsenosti

                                                               - tabu, mýty

                                                               - ako by to malo byť DOBRÁ PRAX

4. Sexualita ľudí s postihnutím

5. Práca so sexualitou  v našom zariadení:

               Prijímatelia

               - ako identifikovať  a čo je prejav sexuality prijímateľa sociálnej služby

               - prejavy našich prijímateľov / sexuality-nenaplnenej sexuality/

                - potreby našich prijímateľov

              Zamestnanci

             Zariadenie - metodiky, priestorové a prevádzkové možnosti, Protokol sexuality

6.Cvičenia........

7. Protokol sexuality

8. Postupy ako zaviesť prácu so sexualitou v zariadení

                - zriaďovateľ

                - zariadenie

                - vedenie

                - zamestnanci

                - prijímatelia

                - rodinní príslušníci

                - okolie

9. Záver

Cena za školenie: 1200 eur

Maximálny počet účastníkov 25

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com