TATRA AKADÉMIA

 

Záväzná prihláška

 Prihlášku stačí poslať emailom.  

Vzdelávacia inštitúcia :    TATRA   AKADÉMIA

S. Chalupku 16, 971 01 Prievidza

Ičo. 42142946

Čú: iban:  SK0683300000002600772521

Vs: uvádzajte prosím dátum konania kurzu

Tel:0944120468

Názov školenia:              

Dátum konania :             

Miesto konania:

Meno, priezvisko, účastníka:

 Telefón:

 E-mail:

 Bankové spojenie:

 /uvádzajte prosím  len v prípade platby z tohto účtu!/

V ....................... dňa ................

                                                                                   Podpis účastníka:

 Vysielajúca organizácia:

 Sídlo:

 IČO (DIČ) :

 Pracovné zaradenie účastníka:

 Telefón:

 E-mail:

 Bankové spojenie:

 V ........................              dňa ...............

 Podpis zodpovednej osoby

 Pri platbe na účet uvádzajte prosím v poznámke mená účastníkov.


Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

 Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com